Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Fakse Ladeplads. 31. januar 1901

begge blevne gamle

31/1 1901

Fakse Ladeplads

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for den tilsendte Artikel. Ja, der er jo Røre i Andegården for Tiden; men Georg Brandes' Molbech-Artikel1 var nu mildest talt også en Skarnstreg. Forargelsen over Drachmanns Digt2 forstår jeg derimod ikke. Samme Drachmann er nok forresten nu igen herhjemme. Hvor den Mand slider på det evropæiske Jernbanenet! – Jeg sidder nu hernede ved Faksebugten hos mine Drenge3 og har det lunt og godt. Om et Par Dage slipper mine Kone ud af sit Hospitalsfængsel4, og når hun nu har vænnet sig lidt til Livet og Omgivelserne hernede, så skulde De en Dag komme herned og se til os i vor Affældighed. For vi er begge blevne gamle i det forløbne År, og for den Sygdom hjælper ingen Medicin.

Tag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg sender idag med Postanvisning 54 Kr med mange Tak for Lånet. Resten følger succesive.

 
[1] Molbech-artikel: Georg Brandes skrev 14. jan. 1901 i Politiken en artikel "Skikkelser og Tanker. En Idealist" hvorimod flere protesterede; 26.1.1901 svarede Georg Brandes ss. i "Skikkelser og Tanker. Idealer og Idealister" "at jeg (…) end ikke har nævnt [Chr.K.F.] Molbechs Navn". tilbage
[2] Drachmanns Digt: "Min gamle Ven Sophus Schandorph" i Politiken 8.1.1901. Senere i Broget Løv (s.å.) og i Samlede poetiske Skrifter bd. 12, 1909 s. 351-53. Digtet skildrer den besofne Schandorphs ankomst til et himmelsk drikkelag med kolleger som Bellmann, Ewald og Aarestrup. tilbage
[3] mine Drenge: Sønnerne Hans (f. 1886) af første ægteskab, og Steffen (f. 1896). tilbage
[4] Hospitalsfængsel: Antoinette havde været indlagt på Diakonissestiftelsen siden sommeren. tilbage