Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 13. februar 1900

Drachmanns trælsomme Arbejdsdag

13d Febr 1900. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg kommer ind til Byen en de nærmeste Dage i Anledning af en nær Pårørendes1 Begravelse; derfor blot to Ord idag.

Drachmanns Brev, som jeg her tilbagesender, har gjort et dybt Indtryk på mig. Hvor stor eller ringe Alvor der nu end kan ligge bag hans Trusel, så forekommer det mig kun at være hans Venners og Beundreres Skyldighed at skaffe ham den Hvile, hvortil han øjensynligt højlig trænger2. 2 Jeg veed nok, at der oftere har været indsamlet til ham, og at man tillægger ham altfor kongelige Vaner. Sandheden er dog den, at hans Liv har været som en eneste lang, trælsom Arbejdsdag, hvoraf vi andre har høstet Glæden og Udbyttet.

Men nu tales vi jo ved.

Tak for Aviserne. Rakket må sikkert have været fælt ved Edv. Brandes, siden han har kunnet lade sig drive til en sådan Yderlighed som denne tossede Duelaffære.

Venlige Hilsner

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

De to Manuskripter skal jeg medbringe, samt en Dom over dem.

 
[1] nær Pårørendes: svigermoderen Marie Elise Susanne Kofoed, f. Westermann, døde 10.2.1900, 69 år gl., hos sin datter og svigersøn, skovrider Ulrich i Lindersvold skovridergård. Hun blev begravet på Holmens kirkegård i København 15.2.1900. tilbage
[2] Drachmanns brev af 31.1.1900 er sendt fra USA (New York) hvor han opholdt sig fra 23.9.99 til maj 1900. Brevet, der ikke rummer nogen direkte "Trusel", er gengivet i Breve fra og til Holger Drachmann, bd. IV v. Morten Borup, s.318f. Drachmann havde endnu ikke afsluttet sin oversættelse af Byrons Don Juan som udkom hos Hirschsprung. tilbage