Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 30. oktober 1899

dum og vrøvlagtig

Snertinge
30t Oktb. 99.

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for Deres elskværdige Brev1. Jeg giver Dem ganske Medhold i, at det er en trist Literaturbedømmelse, vi i Almindelighed ser i Dagspressen for Tiden. Poul Levins Anmeldelse af "Ruth Erlandsen" var både dum og vrøvlagtig; men den, der ikke kan brillere med "Stil", tilfredsstiller ikke Tidens Smag. Jeg håber, at Ellen Hancke ikke tager sig Modgangen nær. Hils hende fra mig, dersom De ser eller skriver til hende.

Jeg tilbagesender hermed Korr. på Titelbladet af "Vildt"; men det går absolut ikke an, at den ikke udtrykkelig betegnes som en ny Udgave af en ældre Bog. Da "Illustreret 2 Udgave" nu engang ikke√ kan gå, fordi vi har Udtrykket "Vignet-Udgave" givet, – så er der efter min Mening intet andet at gøre, end at sætte "Anden Udgave"2.

At der ikke skulde komme nogen ny Bog af mig inden Jul, troer jeg ikke på. Lykke-Per IV ligger så at sige færdig fra min Hånd, og der er vist allerede adskillige Ark trykt. Jeg veed heller ikke rettere, end at det er Bojesens Mening at udgive den i År.

Nu blot den venligste Hilsen. Jeg kommer nok engang inden Jul ind til Byen og ser til Dem og Deres Familje.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Anden Udgave: det skete da også. tilbage