Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
15. oktober 1899

Kr til gode for Vildt

[15.10.18991]

Kære Hr. H!

Tak for de 200 Kr. Jeg skal – og er nødt til – at sige Dem, at jeg troede (og havde gjort Regning på) at have fåetendnu 350 Kr til gode for Vildt. Jeg har 1st Juli fået 200 Kr., 3d Avgust 200 Kr., 6t Sept. 100 Kr og 19d Septb 150, ialt 650 Kr. Mere har jeg, mig bevidst, ikke modtaget siden vor Aftale med "Vildt"s nye Udgave – Men jeg kigger ind til Dem, og vi kan da tales ved derom.

I Hast!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] med urolig håndskrift, antagelig skrevet under ubekvemme forhold umiddelbart før flytningen fra Bakkegårdsallé 6. tilbage