Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsalle. 26. september 1899

en af Fremtidens Mænd

Bakkegårdsalle, 26 Sept. [1899]

Kære Hr. Hirschsprung!

Hermed sendes 1st Ark af "Vildt". De har jo lovet at besørge 2d Korr; og der er jo heller ikke mange Rettelser. Det gør mig ondt at se, hvormeget Tegningerne har lidt ved at formindskes; – med det ventede jeg.

Jeg kigger ind til Dem en af Dagene, blandt andet for at tale med Dem om det Manuskript "Syner", som jeg har liggende. Det er en meget mærkelig Bog, fuld af Galskab men også af Talent og med virkelig geniale Glimt. Jeg har endnu ikke tilendebragt Læsningen (man kan – og skal –√ nemlig ikke godt læse for meget af den ad Gangen); men 2 jeg kan allerede sig, at De sikkert her igen har fået√ en af Fremtidens Mænd ind ad Deres Dør. Jeg gratulerer!

Blot disse Linjer i Hast.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Fyrstindens Bøger bør De vistnok opgive; jeg skal vil√ ikke afgive nogen Dom om noget, jeg ikke samvittighedsfuldt har gennemlæst; men ved at kigge Manuskriptets Begyndelseskapitler igennem har jeg intet fundet af Værdi. Men når jeg er færdig med "Syner", skal jeg tage fat på Fyrstinden, dersom De troer det rigtigst ikke på Forhånd at afvise hende.

Manuskriptet til "Vildt" skal jeg samle; jeg kan dårligt undvære det, sålænge 3 Korrekturlæsningen står på.