Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 17. september 1899

"Engle" har taget min Tid

17d Septb 99. Bakkegårdsalle 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

En Billet fra min (atter borteværende) Kone fortæller mig, at De er kommen tilbage fra Deres Rejse. – Jeg har endt Gennemlæsningen af "Engle"1, og da jeg gerne vilde tale med Dem om den Bog, og da jeg desuden gerne vil ønske Dem velkommen tilbage til Landet, kunde vi måske træffes imorgen, Mandag. Om det kunde passe for Dem at se herud, skal jeg være hjemme Klk 2; – før kan jeg ikke godt være det, og til Byen kan jeg dårligt komme. Men forhåbentlig forsømmer De intet ved√ at tage den Svip herud.

Om de øvrige, mig tilsendte Manuskripter kan jeg endnu ikke udtale mig. De må have lidt Tålmodighed. "Engle" har taget min Tid.

Forhåbentlig sees vi da!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Engle: Om dette manuskript tales ikke mere i brevene, og ingen bog med denne titel udkom på noget forlag. tilbage