Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hjerting. 25. august 1899

Sybergs Tegninger prægtige

25d Avg 99. Hjerting.

Kære Hr. Hirschsprung!

Trods megen Søgen og en ærlig Vilje har det ikke været mig muligt at øjne en Spire til Talent i de tilsendte Skitser, som hermed tilbagesendes. Dette Skøn hindrer jo naturligvis ikke, at Forf. senere vil kunne åbenbare digteriske Evner. Men i så Fald vil han kun kunne være tilfreds med, at disse umodne Forsøg ikke udgives.

Sybergs Tegninger har De forhåbentlig nu modtaget. Jeg finder mange af dem prægtige; men rimeligvis 2 vil de alle lide meget ved den stærke Formindskelse.

Manuskriptet til "Vildt" havde jeg ment at kunne medsende idag, men jeg må bede Dem vente et Par Dage. Jeg sender det da i Småstykker, fordi det er vanskeligt at få Pakker sendt herfra.

Modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.