Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hjerting. 11. august 1899

På Gensyn i Hjerting


11 Avg 99.
Hotel Strandgården
Hjerting
pr. Varde.

Kære Hr. Hirschsprung!

Her har jeg nu fundet et fredeligt Asyl, der forhåbentlig vil blive en god Arbejdsplads. Jeg vilde nu gerne for Alvor tage fat på Gennemsynet af "Vildt", og jeg vilde derfor grumme gerne have et Ekpl. af Fortællingen, helst et, der er gennemskudt af hvide Blade.

I disse Dage har vi Storm og Kulde her; men dersom det gode Vejr kommer igen, kunde De da ikke have Lyst til at tage en lille Svip herover og se til mig og være min Gæst så længe, De fandt Opholdet og Lediggangen 2 udholdelig? Her er virkelig meget kønt, og "Hotellet" er ganske vist tarveligt men hyggeligt. Om et Par Dage er jeg ganske ene her, og der har foreløbigt ikke meldt sig nye Gæster, så vi kan rimeligvis have det ganske ugenert.

Fra Bakkegårdsallé har jeg i Dag haft ganske gode Efterretninger; min lille Pige er endnu sengeliggende men dog vistnok i Bedring. Men gastrisk Feber var det nok virkelig, omend i lettere Form. Et Held i Uheldet var det jo, at ikke flere af os blev angrebne.

Nu blot en venlig Hilsen med det Ønske, at jeg kunde sige: På Gensyn i Hjerting!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.