Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 19. december 1898

min Privatbank

d. 19d Decb 98. Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Allerede nu bliver jeg nødt til at trække en Veksel på Dem; De har jo nu engang givet mig Lov til at betragte Dem som min Privatbank. Jul og Nytår står for Døren og kræver mange Udgifter. Kan jeg hæve 200 Kr. hos Dem? – Jeg forberedte Dem jo på, at jeg vilde blive grådig.

Min Kone ligger jo stadig hen; og Julen bliver derfor trist her, uden Børn, uden Fest. I den første Halvdel af Januar håber Doktoren at kunne have min Kone såvidt på Benene, at hun kan rejse til Norge. Jeg har 2 lejet hende ind i et Sanatorium ved Navn Ljan nærved Holmekollen1; det er ikke slet så højtliggende.

Blot disse Ord idag.

En Hilsen fra os begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Holmekollen: Der må være tale om en misforståelse hos HP. Holmekollen ligger nord for Oslos bykernen, Ljan ligger mod sydøst, og det er hertil Pontoppidan-parret vender tilbage i 1904. tilbage