Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Lüttichaustrasse 2, Dresden. 11. maj 1898

nødig med tomme Hænder

11/Maj 98. Frau Freitag
Lüttichaustrasse 2.

Kære Hr. Hirschsprung!

Næst efter at takke Dem for Brev og de tilsendte Bøger, lader jeg disse Linjer gælde for en foreløbig Kvittering for de 300 Kr. min Kone hævede hos Dem. At jeg ikke fik de Rejsepenge fra Ministeriet, var mig unægtelig en Skuffelse, og vil De endnu forstrække mig med 200 Kr og sende dem herned på en Postanvisning, vilde jeg være Dem forbunden derfor. Jeg vil jo nødig stå hernede med tomme Hænder, og jeg skal nok 2 få min Gæld til Dem afgjort, inden alt for lang Tid hengår. –

Mit Arbejde med Blicher skal jeg udføre efter Deres Ønske – og med den Tidsfrist, De har givet mig dertil.

Min Kone hilser Dem på det bedste. Tag også en oprigtig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

I Hast!