Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Dresden. 2. maj 1898

havde ventet mig det værste

Dresden.
[mandag] 2d Maj 98.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg har ventet med at besvare Deres sidste venlige Brev1 i Håb om, at der i Mellemtiden vilde indløbe nogen Meddelelse om, at jeg havde fået – eller ikke fået – den Rejseunderstøttelse, jeg har ansøgt Ministeriet om. Nu tør jeg ikke vente længere med at sige Dem, at jeg har indrettet mig på straks at kunne tage fat på Blicher-Udgaven. Foreløbigt vilde jeg gærne have den nye Bog2 om Blicher at læse (hedder Forf. ikke Hansen?), og da det jo ikke er værd at sende for megen Lekture herned, og da jeg dog rimeligvis snart kommer hjem, 2 så nøjes jeg iøvrigt√ med i Tankerne at samle for min Hukommelse, hvad jeg kender af Blicher, og gøre et foreløbigt Udvalg. Når jeg så kommer hjem, beder jeg om at måtte låne den samlede Udgave af B.s Arbejder, dog da jeg ikke selv ejer den. Den vil jeg så nøje gennemlæse, dels give√ de enkelte Stykker et Mærke (for at tale i Cigarsproget), således at No 1 nødvendigt medtages, No 2 helst, og af No 3, hvad der kan blive Plads til. Desuden søger jeg at3 skaffe mig hans Bladartikler og hvad andet uoptrykt, der kan findes. Sig mig, hvornår De har tænkt Dem at begynde Udgivelsen, og jeg skal gøre, hvad jeg kan, og hvad Sommeren giver mig Kræfter til, for at fremme Arbejdet, – men noget stort Kraftfond har jeg desværre ikke.

Nu venter jeg min Kone hertil på Søndag, og jeg glæder mig naturligvis 3 meget til at se hende hernede. Dersom jeg nu skulde få de 800 Kr, jeg har ansøgt om, så vil De nok bevise mig den Tjeneste at hæve dem for mig, dersom jeg ikke skulde komme hjem. Men enten jeg nu får dem eller ikke, så håber jeg, at min Kone i Slutningen af denne Uge må hæve 300 Kr hos Dem og foreløbigt kvittere for Modtagelsen i eget Navn, indtil jeg kan vedføje min Underskrift.

Nu blot Tak for Deres venlige Linjer. Vi har i Går og i Dag haft Lummerhede hernede. Jeg venter derfor en Snestorm en af Dagene. Sådan plejer jo Vejret at veksle i Forårstiden her.

Nogen dansk Avis har jeg ikke i fjorten Dage set. Men jeg savner det ikke. Alt står vel til ved det gamle.

Hils Hr. Lübecker mange Gange fra mig, og modtag selv et 4 hjærteligt Håndtryk fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg sidder i denne Tid og læser Korrektur på "Lykke-Per" 2d Del og opdager til min Forundring, at det er en virkelig god Bog. Jeg var så dårlig, da jeg skrev den, at jeg havde ventet mig det værste.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bog: Hans Hansen: Studier over Steen Steensen Blicher, 1898. tilbage
[3] < at jeg tilbage