Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårds Alle 6. 2. december 1897

Betegnelsen for dette nye Oplag


2 Decb 97.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Hr. Hirschsprung!

Hermed de 7 første Ark; Resten skal følge i Morgen.

Med Hensyn til Valget af Betegnelsen for dette nye Oplag, så forekommer det mig ved nærmere Overvejelse, at "Andet Oplag af ny Udgave" er en ganske umulig Betegnelse, da Oplag og Udgave betyder omtrent det samme. Det vilde også let tage sig ud, som vilde jeg ikke længer regne den første 2 Udgave af Fortællingen rigtigt med; og sæt nu, at Bogen en Gang udkom i endnu en anden (f Eks en illustreret) Udgave og denne ligeledes i to Oplag, så skulde det sidste af disse i Overensstemmelse hermed betegnes som "Andet Oplag af Tredie Udgave", – De vil sikkert selv kunne√ høre, hvor komisk det vilde lyde. Jeg mener derfor, at dervi – i god Overensstemmelse med, hvad alle andre Forfattere i lignende Tilfælde har brugt – må kalde Oplaget: Tredje Udgave.

De forstår forhåbentlig min Tankegang. Mens jeg ikke vilde finde det ulogisk (men blot lidt komisk) 3 at skrive: "Andet Oplag af anden Udgave" – er Andet andet (eventuelt: tredie, fjerde o.s.v.) Oplag af noget så ubestemt som "ny" Udgave meningsløs. Idet det andet Oplag udkommer, er det første jo ikke længer "nyt". "andet" – "nyt" … nej, det går ikke.

"Dette er det andet Par Såler, jeg får under mine nye Støvler", – nej, det går sgu ikke!1

Jeg tillader mig endvidere at foreslå, – dersom det er gørligt – at stryge et Par af Titelbladene og f Eks sætte Ordene "Forord til anden Udgave" ovenover Fortale. Jeg troer, de mange tomme Blade virker irriterende; og særlig kønt er det jo ikke.

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tredje Udgave: Bogen blev betegnet "Anden Udgave (...) Andet Oplag", og den er næppe, således som det står anført i Skjerbæk, s. 168, identisk med Første Oplag; jf. brevets første linje. tilbage