Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 17. november 1897

bringe Sindets Ligevægt tilbage

Bakkegårds Allé 6.

Onsdag Aften

Kære Hr. Hirschsprung!

De véd ikke, hvor det gør os ondt ved vor Hjemkomst i Aften at erfare, at De og Deres Søster har været her. Det er dog også et mærkeligt Uheld! Vi har vist i over en Måned ikke været en Aften hjemmefra, og det var kun, fordi jeg hele Dagen har været i et såre slet Humør, at min Kone foreslog mig at gå over til min Svigermoder og blive lidt oplivet.

Særligt har det rørt os, at Deres Søster har ulejliget sig den 2 lange Vej herud for at se til os. Hils hende mange Gang fra os og sig hende, at vi håber, hun ikke af dette Uheld lader sig skræmme men en anden Gang igen vil glæde os med et Besøg. På Dem selv har jeg netop i Dag gentagne Gange tænkt. Jeg véd, at jeg i Dem har en Ven; og når Humøret er dårligt, ønsker man jo særligt, ja venter man næsten, at Ens Venner af sig selv skal√ opsøge En og bringe Sindets Ligevægt tilbage. De vil derfor forstå, hvor underligt det var for mig ved min Hjemkomst at se Deres Kort.

Hils nu Familien på det bedste fra os begge. Og se så ret snart her ud igen og overtal Deres Søster til at 3 gøre Følgeskab.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.