Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Rørvig. 10. juni 1897

jeg flygter til "Skrænten"

10/Juni 97. Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Hirschsprung!

Takker for Pengene! Vi har det virkelig prægtigt her. Jeg havde så småt håbet på at se Dem her i de sidste Pinsedage, – men det var naturligvis lidt ubeskedent af mig; Vejret var jo heller ikke godt.

Rimeligvis bliver jeg her til Månedens Slutning; sålænge er vi rimeligvis ene her; såsnart 2 Feriestrømmens Fortrop viser sig, flygter jeg – til "Skrænten" bl.a. – [...] Hjærtelig Tak, fordi De vil have mig hos Dem. Bare jeg nu ikke kommer Dem til Besvær. [...]

Deres hengivne
H. Pontoppidan.