Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Rørvig. 4. juni 1897

min Privatbank


4 Juni 97.
Rørvig.
pr. Nykøbing Sj.

Ja, kære Hr. Hirschsprung, nu har jeg lejet her for nogen Tid, og da De jo selv har opfordret mig til at betragte Dem som min Privatbank, så vil jeg ikke sige nej til et så elskværdigt Tilbud men anmode om et yderligere Tilskud af 200 Kr – er tvende hundrede Kroner – til at betale Huslejen med her. Men så skal jeg også nok lade Dem i Fred i lange, lange Tider.

Tak for Deres Besøg forleden; det var rigtig rart at se Dem igen. Gør nu Alvor af at kigge herop til os; jeg tror, De vil synes om Egnen her, selv om Forholdene er primitive for den, der i tre Måneder 2 har nydt Velværet rundt om i Europas Alexandra-Hoteller. Kommer De i Pinsen, kan De ovenikøbet have den Førnøjelse at træffe sammen med en virkelig literær Berømthed, nemlig Sofus Bauditz, der er her indtil 2d Pintsedag sammen med sin Frue. De er forøvrig begge meget elskværdige.

Modtag nu de bedste Hilsner både fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.