Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Gl. Kongevej 141. 2. april 1896

fælles Anliggender

Gl. Kongevej 141.
Torsdag. [2.4.1896]

Kære Hr. Hirschsprung!

Det gjorde mig ondt, at De forleden måtte gå forgæves. Desværre er jeg stadig ude af Stand til at gengælde Dem Deres Besøg, og det er vel altfor meget forlangt, at De igen skulde ville ulejlige Dem herud. Ellers vilde jeg sige, at De jo er sikker på at træffe mig hjemme foreløbigt, så De risikerer ikke igen at gå forgæves. Rimeligvis er De meget optaget om Aftenen, så det nytter vel ikke at foreslå Dem at drikke Deres Aftente herude, f.Ex i Morgen; vi 2 kunde da i Ro samtale om vore fælles Anliggender. Men forøvrigt er De velkommen til enhver Tid; og får De slet ikke Lejlighed til at komme herud, ser jeg ind til Dem, såsnart jeg bliver rask nok dertil.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.