Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Gl. Kongevej 141. 28. marts 1896

komme ud af det med Mols

Gl. Kongevej. 141.
28/3 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg vilde i Dag have været ind til Dem for personlig at bringe Dem min Hustrus og egen Tak for Deres venlige Hilsen og Lykønskning i Anledning af vor lille Søns Fødsel, – men nu er Vejret blevet dårligt, og jeg må stadig være forsigtig. Derfor må disse Linjer gå Bud for mig. Vi har det ellers efter Omstændighederne godt, og min Hustru 2 skal for første Gang lidt op i Dag.

Af P. Mols havde jeg forleden et lille Besøg. Vi kommer nok ud af det med hinanden1.

Med Hensyn til Krøyers Tegning af mig, så står jeg til Tjeneste nårsomhelst.

De venligste Hilsner fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] P. Mols (1859-1921). HP kendte altså ikke på forhånd den jævnaldrende maler der skulle illustrere Højsang. De blev siden gode venner. tilbage