Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Jernbanehotellet. 14. marts 1896

udsøgt Opmærksomhed

Jernbanehotellet
[lørdag] 14d Marts 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Modtag min bedste Tak for Deres udsøgte Opmærksomhed1, som jeg først i dette Øjeblik er kommen til Kundskab om. Jeg har nemlig – ulykkeligvis! – været sengeliggende de to sidste Dage på Grund af Besøg af min sædvanlige Plageånd, Koldfeberen, og endnu er jeg noget blegnæbet. Men forhåbentlig er det Hele kun noget forbigående.

De venligste Hilsner.

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] Opmærksomhed: muligvis i forbindelse med Steffen Pontoppidans tilstundende fødsel. tilbage