Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Jernbanehotellet. 6. marts 1896

flygter for at få Ro

6/3 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Mange Tak for Indbydelsen, men dels har jeg set "Ungdomsleg"1, dels har der meldt sig en Slægtning ud til os i Aften, så jeg må bede om at have Fornøjelsen af Deres Selskab tilgode til en anden Gang.

Hilsen og Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg sidder for Resten her på Jernbanehotellet og er flittig med Bogen til Dem. Jeg er flygtet hertil om Formiddagen for at få Ro2.

 
[1] Ungdomsleg: skuespil af Frederik Leth Hansen (1841-1922) der (anonymt) havde haft premiere den 22.2. på Dagmarteatret iscenesat af William Bloch (1845-1926) og Bjørn Bjørnson (1859-1942); opnåede i 1916-17 at blive opført også på Det kgl. Teater. Den 3. marts havde Einer Christiansen rakket den store succes ned i Illustreret Tidende. tilbage
[2] for at få Ro: formodentlig p. gr. af forberedelser til Antoinettes nedkomst – Steffen blev født 14.3.1896. tilbage