Henrik Pontoppidan til Harald Herdal
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. april 1942

overdreven Eftergivenhed


27de April 42.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Herdal!

Jeg er jo som de fleste alvorligt forarget over den Medfart, der har ramt Andersen-Nexø1 og hans Fæller. Imidlertid har jeg fra allerbedste Kilde bragt i Erfaring, at de alle tre ad anden Vej2 får Erstatning for den Digterunderstøttelse, der af politiske Grunde er frataget dem, og således på en vis Måde holdes skadesløs. Men dermed er Uretten naturligvis ikke gjort god. Sagen har en anden Side end den økonomiske. Det skal der dog helst ikke snakkes om i Øjeblikket. Det må vente. Jeg er af den bestemte Mening, at det nuværende Regimente herhjemme (og andet Sted) ikke vil vare længe; og har vi hidtil ved overdreven Eftergivenhed holdt os de store Farer fra Livet, bør vi ikke forandre Taktik nu, da det sikkert går mod en Afslutning af katastrofal Art. Lad os i hvert Fald se Tiden an.

Med venlig Genhilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Andersen-Nexø: Nexø, Soya og Hans Kirk fik officielt frataget deres årlige finanslovsunderstøttelse i april 1942. tilbage
[2] ad anden Vej: se brev fra Harry Søiberg til Andersen Nexøe 6.7.1947. tilbage