Henrik Pontoppidan til Harald Herdal
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. oktober 1937

egenartet Livsindhold


18.10.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Harald Herdal!

Det skyldes hverken Glemsomhed eller Forsømmelighed, at jeg ikke har sendt Dem den lovede Anbefaling. Men jeg ventede på en særlig Anledning, og nu, da jeg har fået den, følger Skriftstykket hermed.

Gid det må kunne bidrage til at mildne lidt på Deres Vanskeligheder og skaffe Dem rigtig mange Penge!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.


[Bilag:]

En af de Skribenter af det yngre Slægtled, som vi har Lov til at vente os mest af, er sikkert Harald Herdal. Han har allerede en Række Værker bag sig, både på Vers og Prosa, der alle viser usædvanlige Evner og har et egenartet Livsindhold. Men da han aldrig har ladet sig friste af den indbringende literære Industrialisme, der indfanger så mange, har han stadig vanskelige Arbejdsvilkår og må kæmpe hårdt for Udkommet. Enhver Hjælp, der ydes ham fra Legater og Stipendier, er da en værdifuld Håndsrækning til den Ophjælpning af sand kunstnerisk Literatur, som så hårdt tiltrænges.

18d Oktb. 37.
Henrik Pontoppidan