Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Svendborg. 8. august 1927

et smukt og gæstfrit Barndomshjem


8.8.27.
f.T. Svendborg.

Kære Jubelolding!

Jeg er ikke i Stand til at kontrollere det Rygte, der fortæller, at det er i Morgen1, De fylder de 80. Men skulde jeg gå galt i Byen og bringe Dem min Lykønskning på den forkerte Dag, er Ulykken ikke stor. Værre vilde det være for mig, om Hædersdagen gik hen uden at jeg fik trykket Deres Hånd og sagt Dem Tak for Venskab og Støtte i de unge År, i den gode Tid, da De skabte den nye 2 Kunst og Digtning et Hjem i "Ude og Hjemme", et smukt og gæstfrit Barndomshjem, som aldrig glemmes af dem, der fandt Ly der. Efter den Tid mødtes vi kun sjelden; men De har altid stået for mig som en af de få Retfærdige, hvem Tanken flyede til, når jeg følte mig fristet til at nedbede Ild og Svovl over Deres Fødeby2. Ingen har som De fortjent Tilnavnet den Ubestikkelige. Ingen Bog på min Reol er ærligere og oprigtigere end Deres Livserindringer3.

Deres lange Arbejdsdag har været som en Bjergvandring, altid opad, og 3 nu stiger De altså ind i den snehvide Alderdom. Fra mit ti År lavere Alderstrin hilser jeg Dem som den, der altid var Føreren, altid på den rigtige Vej mod Toppen.

Deres hengivne
Henrik Pontopppidan

 
[1] i Morgen: fødselsdagen var 11. august. tilbage
[2] Fødeby: København, kvarteret Holmens Bro hvor faderen var værtshusholder. tilbage
[3] Mennesker og Oplevelser, 1910. tilbage