Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Rørvig. 10. juni 1895

lidt sent med Lykønskning

Rørvig pr. Nykøbing Sj.
10/6 95.

Kære Hr. Hendriksen!

Af de i Dag hertil ankomne Aviser ser jeg, at De forleden højtideligholdt Deres 25 Års Jubilæum1 som Institutbestyrer2. Det ærgrer mig, at jeg ikke vidste dette før, så også jeg havde kunnet sende Dem min Tak og Hilsen til Festen. Jeg har sandelig ikke glemt de Dage, da De så gæstfrit åbnede "Ude og Hjemmes" brede Spalter for mine første Digter-Forsøg, 2 og jeg véd jo også, hvor stor Betydning, De har haft for det almene Bedste, vort Bog-Område vedrørende. Nu kommer jeg jo lidt sent med min Lykønskning, men De vil jo nok tage imod den alligevel, – De er jo også fra gammel Tid vant til at modtage mine Skrivelser et Par Dage efter, at Nummeret er udgået. Jeg vil ønske Dem, at det næste Kvart-Århundrede vil bringe Dem fuld Dækning for det Forskud, De har ydet den gode Smag herhjemme i det 3 forløbne. Så vil De dø som en med Hæder og Ære velholden Mand.

Deres altid hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Jubilæum: F. Hendriksen åbnede 8.6.1870 sit xylografiske værksted i København. tilbage
[2] Institutbestyrer: værkstedet kom til at hedde "F. Hendriksens xylografiske Institut". tilbage