Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Hjørlunde. 28. juli 1884

Ung Elskov i svøb

Hjørlunde By
pr. Slangerup.
Mandag. [28.7.18841]

Kjære Hendriksen!

Tak for de 50 Kr, som kom mig ret tilpas. Ja, De har Ret i at sige: sløje Tider!

På Onsdag Morgen skal De have Slutningen, jeg håber, det er betids. De kan sikkert vente den, og kunde det nu ikke være ueffent, om De spenderede et eller andet Billede, – f.Ex. – "Nymfeøen i Nattestemning. Diset Måneskin". – hva’ behar! det vil sikkert gjøre sig i disse Agurkernes sløje Tider. Men muligvis er det forsent at tænke på sligt.

De gjør for megen Ære af mig, når De 2 sætter mig i Spidsen af Bladet. Det kan på Ære denne Marthas spæde Skuldre ikke bære. Jeg er til disse Artikler2 bedst fornøjet med den beskedneste Plads – ikke af egen Beskedenhed, ingenlunde, snarere af lidt Beregning, som jeg håber, De kan tilgive i disse de sejglidende Høns’s, Slesvigeres og Våbenbrødres sløje Tider.

Med venlig Hilsen og Tak

Deres
Henrik Pontoppidan

P.S.
Jeg vilde gjerne bede Dem om et extra Expl af Numrene 352, 355, 356, 357 (når dette kommer), De plejer ikke at nægte mig det, når jeg har Bidrag i No; og mig vil det være til stor Gavn, om jeg en Gang fik i Sinde 3 at optrykke nogle af disse Småskitser.

H. P.

 
[1] jf. Rusticus-artiklernes udgivelsesdatoer. tilbage
[2] disse Artikler: "Af Pigen Marthas Historie", der udkom i Ude og Hjemme under rubrikken "Fra Landet", underskrevet Rusticus, i syv bidrag 29.6.-24.8.1884. tilbage