Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Hjørlunde. 2. januar 1884

mit Extra-Nummer

Hjørlunde.
Onsdag. [2.1.18841]

Kjære Hr. Hendriksen!

Jeg har sendt Borchsenius en Rusticus-Artikel2, som får at gå for denne Gang – om den kan. Til næste Søndag skal jeg se, om jeg kan få skrevet til Exners Billede3, skjønt det egentlig ikke indbyder.

Men jeg skriver til Dem for at bede om at få "Ude og Hj" sendt, således at Betalingen kunde trækkes fra Honorarer; […] har desårsag opsagt mit Abonnement fra den 1st Jan. Men jeg må endnu tilføje, at jeg alligevel dårlig kan undvære mit Extra-Nummer, når jeg selv har noget deri – enten det nu er som Rusticus eller i egen Person. […]

Deres forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] jf. Rusticus-artiklen, der tryktes 6.1.1884 i Ude og Hjemme. tilbage
[2] Rusticus-Artikel: "Fra Landet". tilbage
[3] Exners Billede: se "Fra Landet" (Et bondebryllup), der dog først tryktes 6.4.1884. tilbage