Henrik Pontoppidan til F. Hendriksen
Sendt fra Hjørlunde. 29. juni 1882

har lænset min Pung

Hjørlunde
pr. Slangerup.
29de Juni. [18821]

Hr. Redaktør F. Hendriksen!

I et Brev2 fra Hr. Borchsenius skriver han, at jeg nu ikke må glemme at søge Dem og få min "Opgjørelse". Dette kan jeg jo sagtens gjøre, skjønt jeg egentlig ikke rigtig véd, hvad der er at "gjøre op". Det har været mig både en Ære og en Hjælp, at jeg har fået Lov at skrive i "Ude og Hj"; men – på den anden Side – tilkommer der mig virkelig noget, da er jeg ingenlunde rigere, end at jeg særdeles godt kan bruge det, netop nu, da jeg har lænset min Pung omtrent til Bunden ved en kostbar Rejse. Men da jeg næppe kommer til Kjøbenhavn for det første, var det måske nemmest at bruge Postens Hjælp, skjønt jeg derved forhindres i personligt at hilse på Dem. Dette må jeg måske ved anden Lejlighed have Lov til.

Ærb.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] jf. bryllupsrejsen til udlandet der afsluttedes juni 1882. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage