Henrik Pontoppidan til Else Heise
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. oktober 1928

ny Korrektur


7 Oktb 28.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Redaktrice
Frk Else Heise.
G.B.N.F.

Vi er altså enige om at bortskære den underste Del af Billedet fra Kirkegården; det vil vinde meget derved. Men også på Grund af de Rettelser, jeg selv har på Samvittigheden, er jeg nødt til at ulejlige Dem med en ny Korrektur.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.