Else Heise til Henrik Pontoppidan
12. oktober 1928

ny Korrektur

12/10 1928

Digteren Henrik Pontoppidan

Vi sender Dem hermed en ny Korrektur paa Deres Fortælling til "Juleroser". Da vi snart skal i Gang med Trykningen, beder vi Dem venligst tilbagesende den hurtigst muligt.

Deres ærbødige
B-N. [fuldmægtig Carl Bergstrøm Nielsen]