Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Matthæusgade 18, 2. 18. december 1889

efter så lang Tids Fravær

[påtegnet: 297]
Matthæusgade 18 – 2.
V.
18/12 89.

Kjære Hr. Hegel!

Jeg takker Dem hjærteligt for Deres venlige Brev og for Tilsendelsen af de 300 Kr, hvorfor Kvittering medfølger.

Når jeg efter så lang Tids Fravær ikke personlig overbragte Dem Manuskriptet, var det, fordi jeg kan forstå, at De for Øjeblikket må være stærkt optaget. Når Julen er ovre, skal jeg tillade mig at komme til Dem med noget 2 nyt Manuskript, og vil vi1 da kunne tales nærmere ved om Trykningen.

Med venlig Hilsen og Ønsket om en glædelig Jul for Dem og Deres Familje

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] vil vi: der skal formentlig stå: vi vil tilbage