Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. marts 1930

Mands Himmerig passer mindre godt


24.3.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg takker Dem for Deres Brev af 20d og for Tilbudet angående Supplementbindet til "Noveller og Skitser". Men jeg må ærligt tilstå, at Forslaget om at skære Bindet midt over og lave en Tvilling af det, ikke har noget tiltalende for mig. På den anden Side forstår jeg naturligvis godt, at en Samling Fortællinger til 10 Kr ikke har megen Udsigt til at blive solgt. Det var ikke faldet mig ind, at Prisen kunde blive så høj. Men ved at deles, mister Bogen i mine Øjne sin Holdning, så meget mere som hver Del jo skal kunne sælges særskilt. Sådanne to tynde Bind, pustet op ved Hjælp af tykt Papir, vil meget vanskeligt 2 kunne gøre sig gældende ved Siden af de to foregående Bind.

Jeg vil derfor tillade mig at fremkomme med et andet Forslag, nemlig det, at "Mands Himmerig", der langt er den største af Fortællingerne, udgår. Der vil da kunne skabes et Bind til en overkommelig Pris (c 360 Sider), som ved at trykkes på noget bedre Papir og måske med lidt mindre på Siden kan få en Størrelse og et Udseende svarende til de to første Bind. I Virkeligheden passer "Mands Himmerig" også mindre godt i Samlingen; – den har mere√ Roman-Karakter og er stærkt polemisk, mens de andre Fortællinger, på en enkelt Undtagelse nær, nærmest er Humoresker, i hvert Fald af en hel anden Karakter, og af en Størrelse, der svarer til Titlen "Noveller og Skitser". Jeg kan heller ikke tro andet, end at de Folk, der ejer de to første Bind (og det er jo ikke mindst disse 3000, det gælder om 3 at få interesseret), vil være mere tilbøjelig til at supplere med et enkelt Bind end med to, idet de måske kan synes, at hele 4 Bind vil være lovlig meget af det gode.

Jeg beklager, at jeg må ulejlige Dem med fortsat Korrespondance om denne Sag; men min slette Hørelse forhindrer mig i at benytte mig af Telefonen, overhovedet i at forhandle mundtlig.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.