Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 25. august 1927

sælge af naturlig Vej


25.8.27.
Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel.

Hermed sender jeg Titelbladene og det Slutningskapitel, jeg tilbageholdt forleden. – Hvad Omslaget angår, da har jeg ingen særlige Ønsker udover det, at det ikke bliver koloreret.

Jeg foreslog i et tidligere Brev Oplagets Størrelse til 3000 Ekpl. Jeg er overbevist om, at med dette Antal vil Efterspørgslen kunne tilfredsstilles. Jeg ser nødig, at der trykkes flere Ekpl, end der virkelig er Udsigt til at sælge 2 ad naturlig Vej, og Tiderne er jo dårlige, alle må spare; der bliver i År næppe mange Penge tilovers til Bogkøb.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.