Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
29. december 1920

kommen i Havn

29.12.20.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg sender Forlaget min Lykønskning til den store Mærkedag imorgen. Jeg lykønsker Dem og Deres Meddirektør1 paa Grund af den fornyede Blomstring, som den ærværdige Jubilar har overrasket Verden med paa det sidste. Og jeg lykønsker mig selv, fordi mine Bøger, efter en ret omtumlet Tilværelse hos flere afdøde københavnske Forlag, er kommen i Havn i Klareboderne og modtaget venligt der.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Meddirektør: Axel Garde tilbage