Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
5. februar 1921

udgaa af Deres Regnskab

5/2 21

Kære Hr. Pontoppidan.

Først gennem den Paategning som De har givet Deres Anerkendelse af Forlagets Opgørelse, ser jeg Deres Forbehold overfor en Post paa 500 Kr, der øjensynlig stammer fra længst forsvundne Tider. Uden at sætte mig nærmere ind i Sagen har jeg bedt Frk. With om [at] lade den udgaa af Deres Regnskab idet jeg formener at en Post hvorom der altsaa kan herske Tvivl forlængst burde have været afgjort enten paa den ene eller anden Maade.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel