Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
31. oktober 1918

glædelig Svindsot

31.10.18.

Kære Direktør Hegel!

Jeg takker for Deres venlige Brev med den glædelige Meddelelse om de nye Oplag af min Bog1. Det overrasker mig, at den stilfærdige lille Fortælling har Udsigt til at sælges i så mange Eksemplarer, og det så meget mere som det Par Anmeldelser, der er kommen mig for Øje – i "Politiken" og "Berlingske Tidende" – just ikke røbede nogen stor√ Begejstring for den! Jeg formoder derfor, at det er Forlaget mere end mig selv eller Anmelderne, jeg skylder denne uventede Sukces.

2 Der blev for nogen Tid siden stillet mig et lille Antal indbundne Ekpl i Udsigt. De er dog ikke kommen; men måske er de endnu ikke færdige fra Bogbinderen. Jeg kan tænke mig, at den spanske Syge også i den Henseende lægger sig på tværs af alle Beregninger.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Hvad angår Honoraret for de nye Oplag, så skal naturligvis også det afskrives på min Konto, der jo√ nu bliver Offer for en glædelig Svindsot.

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr. tilbage