Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 11. november 1917

jeg billiger på Forhånd

f.T. Svendborg.
11.11.17.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Først min hjerteligste Tak for Deres Lykønskning til Nobelprisen, dernæst for Meddelelsen om de to Stockholmer-Forlags Forespørgsler og for Deres venlige Tilbud om Råd og Bistand i den Sag. Bogen blev for nogle År siden oversat af en Dame og tilbudt de forskellige svenske Forlag uden Resultat. Desværre har jeg glemt Damens Navn og kender ikke hendes Adresse, men skulde hun selv og hendes√ Oversættelse endnu eksistere, vil hun måske nu igen melde sig, 2 og jeg skylder hende da det Hensyn, dersom der bliver Tale om en svensk Udgave, at stille den Fordring forud, at hendes Oversættelse prøves1. Hvad Honoraret angår, da synes det mig lovlig lille. 2000 svenske Kroner finder jeg passende for en så stor Bog, hvis Bogladepris dog næppe kan blive under ti Kroner, og som vel nu har nogen Udsigt til at få en Læsekres i Sverig. I Tyskland er den udkommen i tre Oplag, og en helt ny Udgave af den forberedes i Insel-Verlags: "Bibliotek der Romane".

Hvilket af de to Forlag, der skal foretrækkes, veed jeg ikke. Men dersom 3 De vil have den Godhed at disponere for mig – og jeg billiger på Forhånd ethvert Arrangement, De anser for forsvarligt – så vil jeg være Dem overordenlig taknemlig.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] der er sat et par mærker – formentlig af F. Hegel – omkring denne oplysning. tilbage