Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
6. juni 1942

Legatportionen

6t Juni 42.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg fik ikke lykønsket Dem til Legatportionen eller takket Dem for Deres venlige Meddelelse om den. Jeg gør det nu i det Håb, at denne Anerkendelse vil forøge Deres Arbejdslyst og Arbejdskraft. Med Ønsket om en god Sommer for Dem og Deres Familje er jeg

Deres altid forbundne [underskrift mangler]