Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. januar 1942

Tak for Laan

Holmegaardsvej 2. d.6/1.1942.

Hr Forfatter H P E Hansen!

Hr Pontoppidan beder mig om at tilbagesende Dem medfølgende smukke Digtsamling med Tak for Laan.

Ærbødigst
K Larsen.