Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. april 1938

vanskelig Forårstid


27.4.38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg kender af Erfaring, hvor vanskelig Forårstiden ofte kan være for Folk "med Nerver". Jeg har det ikke selv altfor godt i disse snart sommerlige, snart vinterlige Dage. Må nu den Flytning1, De har foretaget, være Dem til Gavn, også på den Måde, at De i den nye Bolig får noget hyppigere Besøg af Fru Fortuna, end De havde i den gamle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Flytning: Hansen fortalte i et brev 20.4.1938 at han d. 23. skulle flytte fra Ejgårdsvej 12 st. til Johannevej 8 B st. Begge adresser er i Charlottenlund. – I samme brev skrev han at han havde fået afslag på lån fra Forfatterforeningen. tilbage