Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. marts 1938

skammelig Tiggergang


2 Marts 38
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg har i nogen Tid været bundet til Sengen og Sofaen, derfor kan jeg først i Dag – og tilmed meget kortfattet – bringe Dem min Tak for Deres Brev og min forsinkede Lykønskning i Anledning af 50 Års-Fødselsdagen. Havde jeg anet noget om den, var min Hilsen naturligvis kommen på selve Festdagen; men for at skåne mine svage Øjne holder jeg ingen af de store københavnske Morgenblade, som til Overmål bringer den Slags Meddelelser. 2 – Jeg ønsker oprigtigt, at De i de kommende År må få Oprejsning for den Ligegyldighed, Læseverdenen hidtil har vist Deres Arbejder, en Ligegyldighed, som De med god Grund beklager Dem over. Den er virkelig uforståelig. Her dukker den ene ret ligegyldige udenlandske Forfatter op efter den anden og får straks et stort Publikum, mens De og andre hjemlige Skribenter af Betydning må gå Tiggergang til Forlæggerne, som oftest endogså forgæves. Det er skammeligt.

Med fornyede gode Ønsker for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.