Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. marts 1937

Vrangvilie

Holmegaardsvej 27/3 37

Hr Forfatter H P E Hansen!

Hr Pontoppidan der vedblivende har Besvær med sit Syn beder mig takke Dem for Deres venlige Paaskehilsen der hermed gengældes.

Det gør Hr Pontoppidan ondt at vore Forlag viser saa ringe Forstaaelse af Deres Produktion1. Men De er jo langtfra ene om at møde en saadan Vrangvilie hos Forlagene. Det gælder endogsaa adskillige som man ikke skulde 2 tro det om.

Med ærbødig Hilsen
K Larsen.

 
[1] Hansen skrev 10.3.1937: "[…] er ligeved at blive "apopleks" af Raseri over at faa Holt III tilbage fra Gyldendal, Aschehoug og Hagerup […]." tilbage