Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
11. februar 1937

Deres store Værk

11 Febr. 37.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg må nu se at få nedkradset nogle Linjer, der kan bringe Dem min Lykønskning til Fuldendelsen af Deres store Værk1. Det er mit Håb, at jeg, når det bliver trykt, må være i Stand til at gøre mig bekendt med det; men jeg har vedblivende stort Besvær med mine Øjne og kan f.T. næsten ikke se hverken til at 2 læse eller skrive. Derfor bare disse få Linjer med gode Ønsker for Dem og Deres Familje

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 4.2.1937: "[…] færdig med Holt III "[…] maa igen til at kravle efter Penge "[…]." tilbage