Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. september 1933

Misforhold mellem Emne og Talent


10.9.33.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg kom lidt overanstrengt hjem fra Helsingør, og var i Dagene derefter mindre rask. Endnu er jeg lidt tung i Hovedet af den megen Sol; men jeg vil dog ikke vente længere med at sige Dem Tak for Deres Brev og – endnu mere – for de venlige Linjer, hvormed De har tilegnet mig Deres nye Bog1. Jeg glæder mig svært til at læse den igen og på Tryk. Et Manuskript er som oftest vanskeligere tilgængeligt. Hvad De fortæller mig om Rich. Gandrups offenlige√ Omtale2 af "De grå og grønne Sjæle", forbavser mig højligt. Jeg husker jo, at det netop var ham, der privat opfordrede Dem til at udgive den, ganske vist efter en Omarbejdelse, som De så vidt jeg véd også foretog. En sådan Usikkerhed i Bedømmelsen ligner slet ikke Gandrup, 2 der som Kritiker har – eller har haft – gode og solide Egenskaber. At tale om Talentløshed i Anledning af Bogen, er ganske uretfærdigt. Skavanken ved den er snarere et Misforhold mellem Emnets og Talentets Værdi. Det første er ikke det sidste ganske værdigt; men det er den Slags Fejltagelser, vi alle har begået en Del af.

Blot disse Linjer med min Hilsen og min Beklagelse af, at De stadig har så mange Bekymringer for Deres Børn, der skulde være Dem til Opmuntring og Glæde.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] nye Bog: første bind af Adjunkt Holts Tragedie. Roman-Kreds. Tilegnelsen kan ses i næste brev. tilbage
[2] se brev 6.6.1933. Richardt Gandrup var siden 1928 litteraturanmelder ved Aarhuus Stiftstidende, fra 1933 kronikredaktør sst. tilbage