Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. august 1932

med Alderen snakkelysten


28d Avg 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg gik i Dag til Morgen en længere Tur ad Klampenborg-Lyngbyvejen og tilbage√ gennem Ordrup Krat. Det er sjælden, jeg vover mig så langt bort; men Vejret var så ualmindelig friskt. Jeg havde gjort mig Håb om at møde Dem og Deres Frue og Børn på en Søndags-Spaseretur; men jeg så' mig forgæves om efter Dem. På Bænken, der står på Hjørnet af Krathus- og Ørnekulsvej, kom jeg til Gengæld i Passiar med en ældre Herre, der ligesom jeg var dårlig til Bens på Grund af et Benbrud. Han var 84 År, forhenværende Læge, og nu viste det sig naturligvis, at vi trods Aldersforskellen havde mange fælles Bekendte. Større er Landet ikke! De har nylig i et Brev antydet, at jeg i Sammenligning med Dem havde en snever 2 Bekendtskabskreds og derfor også en mindre omfattende Medviden om vort Folks Tænke- og Følemåde. Ytringen fik mig til at smile, da jeg dog som bekendt har levet intimt med så at sige alle Befolkningslag herhjemme og vistnok også har vist, at jeg har et mere√ udstrakt Kendskab til vort Land end de fleste andre, der i vor Tid har skrevet om det, Dem selv indbefattet1.

I den Uge, vi nu er gået ind i, tager mig en lille Efterårsferie, som jeg vil tilbringe hos et Par gamle Venner i Helsingør og Fredensborg. Jeg vilde gerne forinden have set ud til Dem; men jeg har endnu ikke efter min Hjemkomst fra Rørvig været hos min Datter, ikke heller hos min ældste og bedste Ven2, skønt han ikke bor længere herfra end Hellerup. Begge er lidt fortrydelige dervedpå mig; men jeg er desværre nødsaget til at økonomisere svært med mine Kræfter. Jeg ser dog en Dag hen til Dem, når jeg kommer tilbage.

3 Så har jeg iøvrigt at takke Dem for Breve og Avisartikler. Den gennem Jeppesen tilsendte Artikel fra "Fyens Venstreblad" af Karl Bruun interesserede mig naturligvis, og glædede mig også. Men hvem er Karl Bruun? Kender De noget til ham?3

Selv har jeg sendt mit Livorgan "Flensborg Avis" et Par nye Bidrag, tilsammen vistnok herved 1000 Linjer, hvad der er lovlig meget for et så lille Blad. Men med Alderen bliver man snakkelysten, ikke mindst når man beskæftiger sig med Fortiden.

En hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Det skal interessere mig at høre, hvad Helge Rode har sagt om Deres Bog og dens Chancer. Nu har De vel ikke barberet den altfor stærkt i Armhulen? Noget af Duften derfra skulde dog gerne bevares i de indledende Kapitler til Betegnelse af Miljøet4.

 
[1] herpå svarede Hansen 29.8.1932: "jeg er en stor Idiot til at udtrykke mig; mente De ingen Kendskab havde til Tidens Erotomani iblandt de Unge […]". tilbage
[2] Ven: Johan Rohde. tilbage
[3] Bruun: Hansen svarede 29.8.1932: "Karl Bruun er Lærer i Esbjerg; han skriver ofte, i lignende Stil, i Fyns Venstreblad". tilbage
[4] Hansen skrev 23.8.1932: "Tak for Deres Brev – har netop været min Hensigt i dette Skrift at skildre Tidens Erotomani – hvis Deres Dom bliver, at Erotomani er for tydelig, vil jeg tage under Overvejelse at kassere Værket, idet jeg ikke bryder mig om at skrive en Skandalebog – Typerne generelle i min Generation […]". – 25.8.1932: "– har slettet alt det værste af de erotiske Situationer […] haaber paa en god Ordning med Kappel [forlag] – vil ellers bede Dem og Helge Rode tale Gyldendal tilrette – ved det Forlag sidder jo alle mine Modstandere." tilbage