Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
29. januar 1931

hvad er Kunst andet end Koncentration?

29d Jan. 31.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg vilde i Deres Sted ikke tage mig en tilfældig Kritikers Dom om Deres nye Arbejde så nær1. Men sandsynligvis er Hr. R. Deres Forlæggers literære Konsulent, og så har hans Udtalelse vel nogen Betydning for Bogens Antagelse eller Ikke-Antagelse, og det kan jo være sørgeligt nok. I Tilfælde af Forkastelse synes jeg, De skulde tage Romanen op til ny Bearbejdelse, for De har måske virkelig ikke været heldig i første Omgang. Måske har De i det hele spredt Dem for meget i den senere Tid. I "De Forulykkede" sporede man en stærkere Koncentration, og hvad er Kunst andet end Koncentration? – Nå, De vil sikkert snart have overvundet denne Skuffelse og fortsætte den planlagte Fortællingrække uden at lade Dem forknytte. At De skulde befinde 2 Dem i en Nedgangsperiode, er der ingen Ting, der tyder på. Deres sidste Essay (om Buchholtz) var jo ypperligt.

Jeg har så ondt ved at føre en Pen i Dag, at jeg endnu kun vil sige Dem, at mit Forhold til "Flensborg Avis", så vidt jeg véd, er det allerbedste2. Redaktøren har med stor Liberalitet optaget mine Artikler, skønt han vist ikke kunde være i Tvivl om, at de vilde støde an hos√ Størsteparten af Bladets Læsere. Det slog også til; men det viser dog blot, at man dèr skriver for en vågen Læsekreds, der kan reagere, mens f.Eks. de store københavnske Blades mange Tusinder af Læsere er altfor søvnige til at kunne vækkes op ved andet end de tarveligste Sensationsaffærer.

En venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 27.1.1931 at han havde fået sit manuskript tilbage – Rimestad syntes det var dilettantisk. tilbage
[2] Niels Jeppesen og frue havde været til frokost hos Pontoppidan i Ordrup 2.1.1931. Fra dette møde refererede Jeppesen 25.1.1931 i et brev til Hansen: "Pontoppidan misunder mig, at jeg kan skrive i et Provinsblad; Hovedstadsbladene hader han, og Flensborg Avis, hvori han har offentliggjort nogle "Randgloser", […] har ladet ham forstaa, at det gaar ikke – for Abonnenterne – med disse Angreb paa Gejstligheden." Dette videregav Hansen 27.1.1931 i et brev til Pontoppidan: "Jeg hører om Deres Forhold til "Flensborg Avis". Det er dog for meningsløst. Hvis De vil skrive i et Provinsblad, saa staar Spalterne Dem aabne, andet kan jeg ikke tænke mig." tilbage