Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. juni 1930

ikke Kunstværk - Films


14.6.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Endelig i Dag har jeg vendt det sidste Blad i "Syndfloden", som jeg altså nu kan sende Dem tilbage med Tak for Lån. Jeg må tilstå, at det har været en Sejlads gennem Dødvande; men nu, da Farten er overstået, er jeg dog ganske glad ved at have stiftet Bekendtskab med Bogen. Den hører til den Art moderne Romanliteratur, der væsenlig er Reportage. Ikke Menneskene som Enkeltvæsner men som omhvirvlede Gryn i Efterkrigstidens kogende Gryde har det været Forfatterens Formål at skildre; og heri er der noget, som det er værd at agte på. 2 Så vidt jeg kan skønne, vil Emnet for den kommende Tids Romandigtning ikke så meget som tidligere blive Personernes Tragedie eller Komedie men Menneskehedens Historie i et vist Øjeblik. Men for at det skal lykkes, må der arbejdes med andre Midler end de journalistiske; ellers kan der aldrig blive noget Kunstværk ud deraf. "Syndflodens" hastig jagende Billeder er Films. Man ser Masserne i Bevægelse; men de enkelte Personer lever man ikke med. De er og bliver Gadebekendtskaber.

Den anden Bog, De så varmt har anbefalet mig at læse – "Ensomhedens Brønd"1 – kender jeg af Navn og Anseelse. Jeg har også haft den i Hånden en Gang, nemlig hos den ene af mine Døtre. Jeg véd altså også lidt om Emnet, og måske 3 vil jeg læse den en Gang, når jeg får rigtig god Tid.

Nu har vi da fået dejlig Sommer, og jeg står i Begreb med at pakke Kuffert for at tage på Landet. Foreløbig går dog Rejsen ikke så langt. Udover Sjælland kommer jeg vistnok ikke foreløbig.

Lev nu vel, og modtag hjertelig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Deres nye Bog2 kommer velsagtens først til Efteråret. Selv har jeg netop færdigekspederet over 40 Ark Korrekturer. Men det er altsammen gamle Sager fra 1896-1927.

 
[1] Ensomhedens Brønd: roman af den engelske forfatter Radclyffe Hall: The Well of Loneliness, 1928. Dansk oversættelse 1929. – Hansen skrev 25.5.1930: "[…] har læst "Ensomhedens Brønd" af en abnorm [d.v.s. lesbisk] Kvinde […]" tilbage
[2] Bog: essayet Johannes V. Jensen og hans Tid. – Hansen skrev 15.6.1930: "[…] har haft Betænkeligheder om Bogen om Johs.V.Jensen – man kunde jo have nøjedes med en æstetisk Vurdering som f. Eks. Vilh. Andersen foretog det af Deres Værk […]" tilbage