Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
20. maj 1930

"Syndfloden"

20.5.30.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg synes, jeg nu må give et lille Kvæk fra mig som Kvittering både for Breve og Bøger. Men da jeg endnu langtfra er kommen til Ende med "Syndfloden", vil jeg vente med at udtale mig om den indtil næste Gang. Blot så meget: mine onde Anelser om Bogen slog ikke til. Ganske vist varede det ret længe, inden jeg blev fængslet af den√; men nu indser jeg, at det er et betydeligt Værk, 2 i hvert Fald fortrinligt som Milieu-Skildring – som i sin Tid Zola's l'Assomoir1. Af Personerne er Størsteparten jo Marionetter; men jeg aner, at i det mindste nogle af dem efterhånden vil udvikle sig til Mennesker.

Også herovre har vi et kedeligt Vejr for Tiden; men Landmanden har vist Grund til at glæde sig derover, og han trænger nok til igen at få et godt Høstår, har jeg hørt.

Blot denne Hilsen i Dag!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Zola's l'Assommoir: jf. HP.s artikel fra 1889. tilbage