Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. april 1930

dansk Digtning mere ægte

Charlottenlund.
18.4.30.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg sender Dem og Deres Frue en hjertelig Påskehilsen1 med Tak til Dem begge for venlige Breve. Vi har Forår nu; men den Brystforkølelse, der har generet mig de sidste Måneder, vil ikke slippe Taget i 2 mig, og jeg må derfor meget mod min Vilje holde mig hjemme i Påsken. Jeg bruger Tiden til at gøre mig bekendt med en Del nyere Literatur, fremmed og hjemlig; og mit Indtryk er, at en Sammenligning f.Eks. mellem dansk og tysk Digtning i Øjeblikket falder ud til vor Fordel. Vor er meget mere ægte. – Jeg havde i Forgårs Besøg af Hr. og Fru Andersen-Nexø. Han er jo nu [fortsat nedefter i venstre margin:] heldigvis reddet for Danmark, takket være hans (tyske) Hustru2.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] påskedag var 20.4.1930. tilbage
[2] Hustru: Nexø blev i 1925 gift med sin tredie kone Johanna May. tilbage