Henrik Pontoppidan til C.M. Hansen
5. marts 1921

Fotografi har jeg ikke

Afskrift

5.3.21.

Hr. Fuldmægtig C. M. Hansen!

Tak for den tilsendte lille Bog1. Noget Fotografi har jeg i Øjeblikket ikke; men før eller senere kommer jeg vel til at lade mig afbilde igen, og jeg skal da huske Deres Ønske.

En venlig Hilsen

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: C.M. Hansen: Fra Gyldendalske Boghandel i svundne Dage, Spredte Minder fra Hverdag og Fest, 1920, 53 sider. – Udsendt i anledning af Gyldendals 150 års jubilæum. tilbage