C.M. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra L.I. Brandes Allé 16. 5. april 1938

Deres smukke Omtale

København, V.
L.I. Brandes' Allé 16 III
5/4 1938.

Herr Henrik Pontoppidan!

Med meget stor Interesse har jeg i denne Tid læst Deres sidste Bog "Arv og Gæld". Jeg har været ansat i Gyldendalske Boghandel fra Decbr. 1872 til Marts 1938 og har følgelig med særlig Glæde læst Deres smukke Omtale af gamle Etatsraad F. Hegel. Her vil jeg dog gerne have Lov til at bemærke, at han ikke blev begravet paa Kirkegaarden i det landlige Sogn, hvor han havde levet som Barn; om han har ytret noget Ønske herom, ved jeg ikke, men Begravelsen foregik paa Holmens Kirkegaard, hvor jeg mange Gange har dvælet ved hans Grav; efter at Sønnen Jacob Hegel havde ladet bygge et Familie-Mausoleum 2 paa Ordrup Kirkegaard, blev hans jordiske Levninger flyttet derud.

En anden lille Ting tillader jeg mig at gøre Dem opmærksom paa: Side 108 og følgende omtaler De den norske Maler Christian Krohg og staver hans Navn Krogh; han selv skrev Navnet Krohg, hvilket ogsaa hans søn Per gør.

Endelig beder jeg Dem undskylde, at jeg omstaaende afskriver et lille Kort1, som jeg fik fra Dem, da jeg havde sendt Dem min lille Bog2 "Fra Gyldendalske Boghandel i svundne Dage". Hvis De for Tiden skulde have et overkomplet Fotografi af Dem, vilde jeg være Dem overmaade taknemmelig, om De vilde skænke mig det med Deres egenhændige Paaskrift.

Med Højagtelse
C.M. Hansen

 
[1] Kort: afskriften er lagt op som selvstændigt brev. tilbage
[2] Bog: C.M. Hansen: Fra Gyldendalske Boghandel i svundne Dage, Spredte Minder fra Hverdag og Fest, 1920, 53 sider. – Udsendt i anledning af Gyldendals 150 års jubilæum. tilbage