Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 2. juni 1927

Nicolaisen en redelig Skribent

2d Juni 27. Overgaden n. V. 15.
København.

Højtærede Hr. Henrik Hajdu!

To Gange i den forløbne Måned har jeg været sengeliggende. Først i Dag er jeg kommen op efter det sidste Sygeleje; derfor kommer mit Svar på Deres venlige Forespørgsel1 så sent afsted. Dette må De venligst have mig tilgivet. Af samme Grunde er jeg desværre ude af Stand til at sende Dem det ønskede Bidrag til Nyugat2; hvorimod jeg kan forsikre, at jeg med Glæde vil se Hr. Nicolaisen fremstille sine Indtryk af mit Forfatterskab. Han har 2 adskillige Forudsætninger for at gøre det på en – også for Udlændinge – let anskuelig Måde, er overhovedet en redelig Skribent.

Må jeg tilsidst takke Dem for Deres Lykønskning til min forestående Fødselsdag. Forstår jeg Deres Slutningsbemærkning rigtig, er De i Færd med at oversætte min Roman "Lykke-Per" på Ungarsk. Jeg veed, at der for nogen Tid siden gennem min Forlægger (Gyldendal) førtes Forhandlinger med et ungarsk Forlag om denne Bog; men jeg har hørt, at der ikke kom noget Resultat ud deraf. Jeg må da formode, at Deres Oversættelse ikke står i Forbindelse med dette strandede Forsøg; thi uden Udsigt 3 til en Offenliggørelse, vilde Arbejdet jo ikke kunne yde Dem stor Tilfredsstillelse.

Modtag Forsikringen om min Højagtelse

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Forespørgsel: kendes ikke. tilbage
[2] Nyugat: ungarsk litterært tidsskrift, grundlagt 1908. Ordet "Nyugat" betyder "Vesten" el. "Aftenlandet". tilbage